WAARDEVOL  TIEL
              
Werkgroep  voor cultuurhistorie en  leefomgeving.

Home.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

 

Link naar
oude ansichten

 

Mailadres:
waardevoltiel
@gmail.com

 

 

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.    

             Het gaat ons om Tiel, een stad om van te houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden we met z'n allen beter van.

                                                

Volg vergadering:  2 sept 14.00,  Kerkstraat 32. Welkom!
(agenda
)

Prijs voor Nette Diepenveen.

 Eenmaal per jaar bekijkt het bestuur van de Oudheidkamer of er mensen of organisaties zijn die in aanmerking komen voor de erfgoedprijs van deze vereniging. Daarvoor moeten zij een bijzondere inspanning geleverd hebben op het gebied van behoud en / of herstel van belangrijk erfgoed. Nette Diepenveen heeft met de restauratie van haar woning Kerkstraat 30-32, het boek dat zij daarover liet verschijnen en het laten verrichten van archeologisch onderzoek een geweldige bijdrage geleverd. Dus werd de erfgoedprijs dit jaar aan haar toegekend.

PS De openbare vergaderingen van Waardevol Tiel zijn in deze woning.  (zie volgende vergadering)
 

 

VVV kiosk

23 mei 2017
 ProTiel heeft een motie ingediend die vraagt om te onderzoeken of de VVV kiosk behouden kan blijven. De motie is, ongetwijfeld ook als gevolg van veel lobbywerk van Waardevol Tiel, raadsbreed aangenomen. Met het onderzoek gaan wij, als Waardevol Tiel, ons bezighouden.

 3 juni 2017
Voorwaarden:
 1 Het moet minstens kostendekkend zijn.
 2 Het moet voor een symbolisch bedrag worden overgenomen.
 3 Er moet een deugdelijk plan zijn en belangstelling om de kiosk in gebruikt te nemen.

 

---    Tot Behoud van Historische Tielse Steegjes
Een overzicht van de steegjes en hun "toestand".

 

Externe historische informatie.

http://avag.geldersarchief.nl/onzebeeldbank   Gelderland, kaarten, prenten films.

http://watiswaar.nl     Kaarten 19 en 20 eeuw Ook grondeigenaren.Heel Nederland

http://ahn.nl        hoogte kaarten Nederland

 

 

   

WAARDEVOL  TIEL  is een voortzetting van de MILIEUWERKGROEP TIEL