WAARDEVOL  TIEL
              
Werkgroep  voor cultuurhistorie en  leefomgeving.

Home.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor € 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

 

Link naar
oude ansichten

 

 

 

Beste mensen,
Bij deze het eerste nummer van Waardevol Tiel in 2017, een jaar waarin binnen het kader van onze werkgroep weer veel spannends valt te gebeuren. Daarbij gaat het om het voorkomen van de bouw van een benzinestation in het Nationaal Landschap nabij Kellen, de invulling van de Binnenstadsvisie, het verzorgen van een cursus over de Tielse historie, het behoud van de VVV-kiosk, het concretiseren van onze plannen voor het Scheidingsstraatje en de Korte Nieuwsteeg en nog tal van andere zaken. Om mee te denken of mee te doen bent u als altijd welkom bij onze eerste vergadering in het nieuwe jaar op zaterdag 7 januari om 14.00 uur. Als locatie mogen we weer beschikken over de prachtige, historisch ingerichte vergaderkamer van Nette Diepeveen aan de Kerkstraat 32 in Tiel.
Fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig Nieuwjaar.
Ton Schiltmans

 

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.    

             Het gaat ons om Tiel, een stad om van te houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden we met z'n allen beter van.

                                                

Volg vergadering:  4 februari 14.00,  Kerkstraat 32. Welkom!
(agenda
)

Er is door de gemeente Tiel nagedacht over ontwikkelingen voor de Binnenstad.   Dit is vastgelegd in de Binnenstadsvisie. (zie de website tiel.nl)

Waardevoltiel heeft een aantal opmerkingen/aanbevelingen om het nog verder te verbeteren/concretiseren  (Zie onze brief 11 dec 2016)

 •  een inpandige fietsenstalling in een bestaand pand ipv in een nieuw object.
 •  uitbuiten van al aanwezige VVV kiosk aan de Veemarkt,
 •  horeca wordt te gemakkelijk ingezet als oplossing van problemen,
 •  de oude panden aan de Oliemolenwal/Voorstad,opnemen in nieuwe bebouwing
 •  te gemakkelijke sloop van oude panden Zoutkeetstraat,
 •  handhaven/uitbuiten archeologische vondst Dominicushof,
 •  geveltuintjes goed idee met wat aanvullende suggesties,
 •  suggestie: Damstraat bebouwing veranderen naar vooroorlogse situatie, dit heeft vele voordelen. Zie ook http://detielenaar.nl/opinie/voorstel-protiel-sluit-damstraat-af

 

 

Met deze maken wij, de werkgroep Waardevol Tiel en de Gelderse Natuur en Milieufederatie,  bezwaar tegen het:

       Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied-Industrieweg,
               Brandstofverkooppunt.

 • Past niet in het bestemmingsplan.

 • Voldoet niet aan de Kernkwaliteiten Nationale Landschappen.

 • Hoofdstuk Natuurtoets is niet ingevuld.

 • Over de intensivering van de verlichting wordt niets gemeld.

 • Over verstoring van archeologische bodemlagen wordt niets gemeld

 • Er zijn alternatieven er is geen reden van groot belang.

 • Er zijn ook geen bouwplannen voor bestaande omgeving aan de Havendijk.

 • LPG als brandstof (wat aangegeven als reden van verplaatsing) heeft z'n langste tijd gehad.

 • Er zijn al heel veel tankstations in Tiel.

 • Kortom er is geen reden om de verplaatsing noodzakelijk te noemen.

 • lees het gehele bezwaar.

30 nov 2016 Aanvulling op het bezwaar.

 • Natuurtoets.    De natuur is weer onderschikt aan economisch belang.
 • Groenstructuurplan.   Er wordt verwezen naar een vervallen plan.
 • Provinciaal belang.  Geen overleg met provincie geweest.

 

 

 

 

Misschien iets voor U:

Beste mensen,
We zijn nog altijd op zoek naar een secretaris. Kijk daarom eens in u omgeving rond of er iemand is die het bestuurlijk team wil komen versterken. Het is mijns inziens geen buitengewoon veeleisende functie; eerder een leuke bezigheid binnen een gezellig clubje. Aanwas van nieuwe leden is ook een punt van aandacht. Actieve leden zijn meer dan welkom, maar ook steunende leden zijn hard nodig. Niet alleen om de macht van het getal, of de uit de contributies voorkomende strijdkast, maar vooral ook als motivatie voor de actievelingen onder ons. Die moeten weten niet alleen te staan in de vaak moeizame strijd om het kleine, kwetsbare, vaak ongeziene, maar waardevolle in stad, dorp en landschap niet weg te laten schoffelen door de bestuurlijke dadendrang. Kijk daarom eens in het rond naar jong en oud; er is vast wel iemand te vinden die geïnteresseerd is.
Met vriendelijke groet,
Ton Schiltmans

Waardevol Tiel zoekt een nieuwe secretaris. Taken zijn
- het bijwonen en notuleren van de maandelijkse vergaderingen,
- het samenstellen van ons blad
- het onderhouden van de diverse contacten met instanties en leden.
De werkzaamheden kunnen in overleg deels door anderen verricht worden.

inlichtingen: Ronald van Lith, tel. 0344 612328
e-mail: rhvanlith@gmail.com    
 

 

 

---    Tot Behoud van Historische Tielse Steegjes
Een overzicht van de steegjes en hun "toestand".

 

Externe historische informatie.

http://avag.geldersarchief.nl/onzebeeldbank   Gelderland, kaarten, prenten films.

http://watiswaar.nl     Kaarten 19 en 20 eeuw Ook grondeigenaren.Heel Nederland

http://ahn.nl        hoogte kaarten Nederland

 

 

   

WAARDEVOL  TIEL  is een voortzetting van de MILIEUWERKGROEP TIEL