Volgende vergadering.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

 

Link naar
oude ansichten

 

 

 

Vergaderingen  2018Vergaderplaats en tijd: 

                      

Kerkstraat 32

14.00 uur

zaterdag 3 maart.
zaterdag 31 maart. !!!
zaterdag 5 mei.
zaterdag 2 juni.
zaterdag 7 juli.
zaterdag 1 september.
zaterdag 6 oktober.
zaterdag 3 november.
zaterdag 1 december.

 

     

Agenda voor  3 maart 2018  Waardevol Tiel
Kerkstraat 32  14.00

Opening.
Notulen 3 februari 2018.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Voorstel rode beuk aan Annika Maan.
Overleggroep zonnepanelen.
Uitvoeringsagenda binnenstad.
Concept Bestemmingsplan Binnenstad.
Voortgang kiosk.
Mestverwerker nabij Laageinde.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.